Taisyklės

rules

Sąlygos

 

Kaip be taisyklių...

Savo veiklą mes vykdome laikydamiesi visų teisės aktų ir rinkos tyrimų reikalavimų. Todėl mes turime šiek tiek taisyklių ir Panel.lt nariams ar žmonėms, norintiems jais tapti.

Konfidencialu...

Visose mūsų vykdomose apklausose mums yra įdomi Jūsų nuomonė, o ne asmeniniai duomenys. Tai ne tik būtų teisės aktų pažeidimas, bet mes taip pat prieštarautume rinkos tyrimų esminiams konfidencialumo prinsipams.