Apie internetines apklausas

Apie internetines apklausas

Apie internetines apklausas

 
 

Panel.lt apklausose surinkti duomenys yra konfidencialūs ir yra saugomi mūsų sistemoje. Atliekant tyrimus mes didelį dėmesį skiriame kokybei: stebime apklausos pildymo trukmę, pasinaudojant automatiniais įrankiais identifikuojame neįprastus atvejus (neįprastu atveju galime pavadinti tokią situaciją, kai apklausa užpildoma per keletą minučių, kai tuo tarpu prognozuojama trukmė yra keliasdešimt minučių ir pan.). Atliekant duomenų analizę į ją yra įtraukiami tie respondentai, kurie pateikė atsakymus į visus klausimus. Kiekvieno klausimo rezultatai yra apjungiami ir analizuojami bendrai neišskiriant nei vieno respondento. Išvados, kurios yra formuojamos iš visų respondentų atsakymų, suteikia tyrimo užsakovui naudingų įžvalgų, kaip organizuoti savo veiklą, kaip pateikti produktus ar paslaugas klientams, taip pat gali įtakoti ir produktus, kurie dar tik bus įvedami į rinką.

Mūsų apklausose dažniausiai yra teiraujamasi apie produktų ar paslaugų vertinimą, tikimybę pirkti naujus produktus ir pan. Todėl mums yra itin svarbu, kad Jūs visada pateiktumėte nuoširdų atsakymą.  Dalyvaujant apklausose nėra teisingų ar neteisingų atsakymų. Mes prašome skirti pakankamai laiko klausimams perskaityti ir pateikti atsakymą į juos. Į bendrus duomenis mes negalime įtraukti tų apklausų, kurios buvo užpildytos per labai trumpą laiką ar kurių atsakymai prieštarauja vienas kitam.