Narystės sąlygos

Narystės sąlygos

 
 

1. Registracija

Kiekvienas narys prie Panel.lt gali prisiregistruoti tik kartą. Panel.lt nuolat tikrina registracijos duomenis ir pasilieka teisę iš karto pašalinti tas paskyras, kurios dubliuojasi arba pateikė netikslią informaciją.

2. Narystė

Prie Panel.lt galima prisijungti išskirtinai tik su pakvietimais. Pakvietimai yra siunčiami tiems asmenims, kurie atsitiktinai buvo kontaktuoti telefonu ar tiesioginio interviu būdu ir pateikė mums savo galiojantį el. pašto adresą ar telefono numerį. Bet kuris asmuo, kuriam yra 15 metų ir naudojasi internetu gali tapti Panel.lt nariu. Narystė yra nemokama, laisvanoriška ir ją nutraukti galima bet kuriuo metu. Narystės nutraukimo atveju visa pateikta informacija yra nedelsiant ištrinama iš duomenų bazių. Asmens, kuris 6 mėnesių laikotarpyje nedalyvavo nei vienoje apklausoje, paskyra tampa nebeaktyvi ir visi jo sukaupti taškai yra anuliuojami. Siekiant užtikrinti aukštą surinktų duomenų kokybę, Panel.lt taip pat nuolat vykdo apklausų metu renkamų duomenų kokybės patikras. Jei apklausoje pateikti Panel.lt nario atsakymai ar laikas, praleistas pildant apklausą, neatitinka duomenų kokybės kriterijų, Panel.lt turi teisę pašalinti tokias paskyras ir anuliuoti visus nario sukauptus taškus.

3. Apklausos

Kvietimą dalyvauti apklausose Jūs gausite el. paštu. Šiame laiške yra nurodoma apklausos trukmė minutėmis ir už apklausą skiriami lojalumo taškai. Dalyvavimas konkrečioje apklausoje yra visiškai savanoriškas. Dalyvaudami apklausose Jūs išreiškiate tik savo nuomonę, kuri nėra teisinga ar neteisinga, ir kuri remiasi Jūsų patyrimu, žiniomis, rekomendacijomis ir pan. Mes pasiliekame teisę pašalinti Panel.lt narius, kurie pateikia netikslius atsakymus ar kitaip piktnaudžiauja dalyvavimu apklausose.
Visos apklausų ir tyrimų autorių teisės yra saugomos. Bet koks informacijos (paveiksliukų, video, klausimų, grafikų ir t.t.) panaudojimas be autorių sutikimo yra neteisėtas.

4. Taškai

Panel.lt nariai už dalyvavimą apklausose gauna lojalumo taškus. Taškų kiekis priklauso nuo to, kokia yra vidutinė apklausos trukmė minutėmis. Po vieną paskatinamąjį tašką yra skiriama ir tiems nariams, kurie neatitiko atrankos/tikslinės grupės kriterijų. Taškai nėra skiriami, jei apklausa yra pradedama, tačiau nepabaigiama. Surinkus minimalią taškų sumą (85 taškai) juos galima iškeisti į siūlomas mūsų partnerių dovanų korteles, loterijos bilietus ar aukoti labdarai. Sukaupti taškai galiojimo termino neturi. Jei narystė yra nutraukiama ar narys tampa neaktyvus pagal anksčiau minėtus kriterijus (antras punktas) ar piktnaudžiaujama dalyvavimu apklausose, visi taškai yra anuliuojami.