Narystės sąlygos

Narystės sąlygos

 
 

1. Registracija

Kiekvienas narys prie Panel.lt gali prisiregistruoti tik kartą. Panel.lt nuolat tikrina registracijos duomenis ir pasilieka teisę iš karto pašalinti tas paskyras, kurios dubliuojasi arba pateikė netikslią informaciją.

2. Narystė

Prisijungiama prie Panel.lt yra išskirtinai tik su pakvietimais. Pakvietimai yra siunčiami tiems asmenims, kurie atsitiktinai buvo kontaktuoti telefonu ar tiesioginio interviu būdu ir pateikė mums savo galiojantį el. pašto adresą. Bet kuris asmuo, kuriam yra 15 metų ir naudojasi internetu gali tapti Panel.lt nariu. Narystė yra nemokama, laisvanoriška ir ją nutraukti galima bet kuriuo metu. Narystės nutraukimo atveju visa pateikta informacija yra nedelsiant ištrinama iš duomenų bazių. Asmenys, kurie paskutinius 9 mėnesius nebuvo prisijungę prie savo Panel.lt paskyros ir/arba neatnaujino savo asmeninės informacijos ir/arba niekaip nereagavo į paskutinius keturi kvietimus dalyvauti apklausoje, gaus laišką su prašymu patvirtinti ar jie vis dar nori būti Panel.lt nariais. Jei šis asmuo per tris mėnesius su mumis nesusisieks, jo paskyra taps neaktyvi ir visi jo sukaupti taškai bus anuliuoti. Siekiant užtikrinti aukštą surinktų duomenų kokybę, Panel.lt nuolat vykdo apklausų metu renkamų duomenų kokybės patikras. Jei apklausoje pateikti Panel.lt nario atsakymai ar laikas, praleistas pildant apklausą, neatitinka duomenų kokybės kriterijų, Panel.lt turi teisę pašalinti tokias paskyras ir anuliuoti visus nario sukauptus taškus.

3. Apklausos

Kvietimą dalyvauti apklausose Jūs gausite el. paštu. Šiame laiške yra nurodoma apklausos trukmė minutėmis ir už apklausą skiriami lojalumo taškai. Dalyvavimas konkrečioje apklausoje yra visiškai savanoriškas. Dalyvaudami apklausose Jūs išreiškiate tik savo nuomonę, kuri nėra teisinga ar neteisinga, ir kuri remiasi Jūsų patyrimu, žiniomis, rekomendacijomis ir pan. Mes pasiliekame teisę pašalinti Panel.lt narius, kurie pateikia netikslius atsakymus ar kitaip piktnaudžiauja dalyvavimu apklausose.
Visos apklausų ir tyrimų autorių teisės yra saugomos. Bet koks informacijos (paveiksliukų, video, klausimų, grafikų ir t.t.) panaudojimas be autorių sutikimo yra neteisėtas.

4. Taškai

Panel.lt nariai už dalyvavimą apklausose gauna lojalumo taškus. Taškų kiekis priklauso nuo to, kokia yra vidutinė apklausos trukmė minutėmis. Po vieną paskatinamąjį tašką yra skiriama ir tiems nariams, kurie neatitiko atrankos/tikslinės grupės kriterijų. Taškai nėra skiriami, jei apklausa yra pradedama, tačiau nepabaigiama. Surinkus minimalią taškų sumą (85 taškai) juos galima iškeisti į siūlomas mūsų partnerių dovanų korteles, loterijos bilietus ar aukoti labdarai. Kiekvienas atskiras taškas turi savo galiojimo terminą, kuris yra 2 metai. Jų nepanaudojus - tie atskiri taškai anuliuojami. Jei narystė yra nutraukiama ar narys yra neaktyvus pagal anksčiau minėtus kriterijus (antras punktas) ar piktnaudžiaujama dalyvavimu apklausose, visi taškai yra anuliuojami.