Jūs galite padėti!

Nuo 2014 m. liepos 1 d. Almos Adamkienes labdaros ir paramos fondas pakeitė pavadinimą į Labdaros ir paramos fondą "Auginame ateitį". Fondas "Auginame ateitį" toliau tęsia A. Adamkienės fondo vykdytą veiklą ir perima visus fondo turėtus įsipareigojimus. Kaip ir daugelį metų sėkmingai vykdo įvairius projektus, skirtus kaimo mokykloms, jose besimokantiems vaikams bei vaikų globos namų auklėtiniams remti.

Fondo remiami, moksleiviai sužino daug naujo ir naudingo, išryškėja jų gabumai, todėl jie ir toliau sėkmingai gali mokytis, o kaimo mokyklų bibliotekos praturtėja naujomis knygomis bei enciklopedijomis.

Panel.lt surinktus taškus galima paaukoti labdaros ir paramos fondui "Auginame ateitį".

Daugiau informacijos rasite apsilankę svetainėje www.auginameateiti.lt.

  

Ačiū, kad neapsimetate nežiną, jog beglobiai gyvūnai egzistuoja.
Ačiū, kad suprantate, jog jie – ne gyvenimo grožį gadinančios šiukšlės, o gyvos būtybės, už kurias atsakingi jas prijaukinusieji, žmonės.
Ačiū, kad ir Jūs esate už silpnesnius.

Všį "Lesė" direktorė Vesta Auškalnienė

 

Pagrindinis gyvūnų globos organizacijos „Lesė“ tikslas – humaniškais būdais sumažinti beglobių gyvūnų skaičių Lietuvoje ir stabdyti žiaurų elgesį su gyvūnais, sukuriant efektyvią gyvūnų gelbėjimo sistemą ir šviečiant visuomenę gyvūnų globos klausimais.

Organizacija finansuojama tik iš rėmėjų aukų – jie negauna jokio valstybės finansavimo ir neima mokesčių už paslaugas. Organizacijos pagrindą sudaro be atlygio dirbantys savanoriai.

Surinkę mažiausiai 85 Panel.lt taškus, juos galite paaukoti organizacijai „Lesė“.

Daugiau informacijos rasite apsilankę svetainėje www.lese.lt.